Posts

Showing posts from August, 2009

惜福

Image
懂得惜福,就不会去破坏
懂得感恩,就不会制造事端
懂得回报,就会昌盛繁荣
上天给我们一半幸福
另一半将在我们手中
那请问惜福以外,
大家又懂得知足吗?!

MTAR

Image
MTAR-Musical Tun Abdul Razak

Finally i can step on the stage

tht was a great experience for me

great show

Cinta Abadi

Cinta Kita Yang Disemai

Antara Kita Berdua

Tak Mungkin

Tak Mungkin

Dapat Dileraikan

Kerana Cinta Ini

Cinta Yang Setia

A I

Image
在 等 人 ﹐ 在 等 待
在 等 人 ﹐ 在 發 呆
在 等 人 ﹐ 在 悲 哀
在 等 人 ﹐ 在 期 待
在 等 人 ﹐ 在 忍 耐
在 等 人 ﹐ 不 愛


膽 怯

Image
願 天 下 太 平
颱 風 快 快 走
流 感 快 溜 走
恐 擊 立 刻 走

任 賢 齊 & 楊 千 嬅 - 花 好 月 圓 夜

我想念这首歌

郑 中 基 - 绝 口 不 提 爱 你

after a rehearsal

Image
Rehearsal finished~
wat i done in my rehear??
-Looking on the Mac book,
-Having the snacks,
-Chatting,joking,
-practicing step..
Yes,
We had a 30mins rehearsal in the night,
Although got 5hours rehearsal in a day,but MCA had just spent 30mins to rehear only..
So i tot we r high salary dancer~
Lolxx=="

We going oldtown cafe nearby klcc..
having our "fairwell gathering"
and facebook and a cup of coffee ice..

喜 歡

Image
因 為 喜 歡 了 大 海
所 以 不 能 腳 踏 實 地 ﹐
安 安 穩 穩 的 度 過 每 一 刻
這 種 流 浪 漂 浮 的 日 子
給 我 許 多 自 由
給 我 許 多 空 間
這 樣 就 能 夠 成 為 浪 子 嗎 ?

因 為 喜 歡 了 大 海
所 以 也 愛 上 海 浪
那 強 大 的 推 動 力
往 往 它 沖 向 我 而 來
但 卻 很 不 知 覺 得 沖 前 了 ﹐
也 被 捲 回 去
該 如 何 好 好 利 用 這 浪 呢 ﹖

因 為 喜 歡 了 大 海
所 以 愛 上 了 在 海 中 暢 游
在 淺 海 中 游 動
與 珊 瑚 貝 殼 小 魚 海 龜 共 游
在 這 種 與 自 然 的 親 密 接 觸
又 怎 麼 能 不 叫 人 愛 上 它 呢 ﹖

結 婚

Image
表 哥, 22 歲,
他 結 婚 了
祝 福 他 們 婚 姻 美 滿 !
幸 福 快 樂
子 孫 滿 堂

第 一 天

Image
八 月 的 第 一 天
是 孤 單 的
她 的 離 開
只 能 嘆 惜 時 間 來 得 不 對
是 悲 哀
依 然 沒 有 任 何 改 變
不 多 說
過 去 的 已 經 過 去
是 那 麼 的 悲 觀
是 那 麼 的 沒 用
是 那 麼 的 情 緒 化很 氣 憤 地